ผู้บริหาร

นายสุรพล เขียวอรุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนที่สังเขป ตำบลยางซ้าย
ผังโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/02/2012
ปรับปรุง 19/04/2015
สถิติผู้เข้าชม 461573
Page Views 540362
ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดวังสวรรค์ รวมงานสงกรานต์มหามงคล น้ำมนต์ทะเลหลวง
( จำนวน 137 รูป / ดู 134 ครั้ง )
ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2558
( จำนวน 38 รูป / ดู 63 ครั้ง )
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ร่วมนุงโจงกระเบนสีม่วงเดินขบวนและแปรอักษร "ทรงพระเจริญ" เฉลิมพระเกี
( จำนวน 24 รูป / ดู 76 ครั้ง )
โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเชิงปฏิบัติการ การาจัดทำเอกสารวัดผลประเมินผล
( จำนวน 15 รูป / ดู 84 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2558
( จำนวน 64 รูป / ดู 98 ครั้ง )
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
( จำนวน 41 รูป / ดู 132 ครั้ง )
ศึกษาดูงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในจังหวัด เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์
( จำนวน 30 รูป / ดู 144 ครั้ง )
สมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่นสุโขทัย
( จำนวน 7 รูป / ดู 45 ครั้ง )
โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน
( จำนวน 95 รูป / ดู 169 ครั้ง )
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
( จำนวน 8 รูป / ดู 95 ครั้ง )
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
( จำนวน 13 รูป / ดู 53 ครั้ง )
โครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวและมหกรรมถนนสายอาชีพ
( จำนวน 73 รูป / ดู 208 ครั้ง )
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
หมู่ที่ 2 ถนนสุโขทัย บ้านบางหว่าน   ตำบลยางซ้าย  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000เบอร์โทรศัพท์ 055611601