ผู้บริหาร

นายสุรพล เขียวอรุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนที่สังเขป ตำบลยางซ้าย
ผังโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/02/2012
ปรับปรุง 26/03/2015
สถิติผู้เข้าชม 448210
Page Views 525332
ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2558
( จำนวน 64 รูป / ดู 33 ครั้ง )
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
( จำนวน 41 รูป / ดู 80 ครั้ง )
ศึกษาดูงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในจังหวัด เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์
( จำนวน 30 รูป / ดู 78 ครั้ง )
สมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่นสุโขทัย
( จำนวน 7 รูป / ดู 21 ครั้ง )
โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน
( จำนวน 95 รูป / ดู 119 ครั้ง )
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
( จำนวน 8 รูป / ดู 58 ครั้ง )
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
( จำนวน 13 รูป / ดู 41 ครั้ง )
โครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวและมหกรรมถนนสายอาชีพ
( จำนวน 73 รูป / ดู 177 ครั้ง )
นำนักเรียนไปร่วมงาน "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ" (Open House)
( จำนวน 15 รูป / ดู 66 ครั้ง )
คณะครูร่วมงาน วาเลนไทน์ ทุ่งทะเลหลวง
( จำนวน 14 รูป / ดู 50 ครั้ง )
ร่วมงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย
( จำนวน 6 รูป / ดู 72 ครั้ง )
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ได้มาแนะแนวให้กับเด็กนักเรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 63 ครั้ง )
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
หมู่ที่ 2 ถนนสุโขทัย บ้านบางหว่าน   ตำบลยางซ้าย  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000เบอร์โทรศัพท์ 055611601