ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรพล เขียวอรุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนที่โรงเรียน
แผนที่ตำบลยางซ้าย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/02/2012
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 893982
Page Views 1049468
ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2560
( จำนวน 9 รูป / ดู 18 ครั้ง )
จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน(หลักสูตรในรั้วโรงเรียน)
( จำนวน 8 รูป / ดู 41 ครั้ง )
การอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 1
( จำนวน 10 รูป / ดู 32 ครั้ง )
สรงน้ำพระ/รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
( จำนวน 15 รูป / ดู 79 ครั้ง )
เดินขบวนการยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
( จำนวน 14 รูป / ดู 59 ครั้ง )
กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา
( จำนวน 6 รูป / ดู 62 ครั้ง )
ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)
( จำนวน 5 รูป / ดู 60 ครั้ง )
แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ...
( จำนวน 13 รูป / ดู 123 ครั้ง )
จัดกิจกรรมเเรลลี่วิชาการประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 13 รูป / ดู 182 ครั้ง )
เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ประชาชนและผู้ปกครองในจังหวัดสุโขทัยมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
( จำนวน 27 รูป / ดู 338 ครั้ง )
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
( จำนวน 30 รูป / ดู 493 ครั้ง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสวรรค์ มอบเกียตรติบัตรให้กับนักเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
( จำนวน 38 รูป / ดู 486 ครั้ง )