ผู้บริหาร

นายสุรพล เขียวอรุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนที่สังเขป ตำบลยางซ้าย
ผังโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/02/2012
ปรับปรุง 13/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 238189
Page Views 283536
ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดอุโมงค์น้ำมนต์ ลดน้ำขอพรผู้ใหญ่
( จำนวน 100 รูป / ดู 16 ครั้ง )
โครงการพัฒนาวิชาชีพของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย
( จำนวน 35 รูป / ดู 22 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบัน
( จำนวน 134 รูป / ดู 113 ครั้ง )
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์
( จำนวน 51 รูป / ดู 64 ครั้ง )
กีฬาสี ประจำปี 2556
( จำนวน 55 รูป / ดู 155 ครั้ง )
จัดนิทรรศการ งานวิชาการโรงเรียน
( จำนวน 40 รูป / ดู 32 ครั้ง )
การประชุมสัญจรข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2557
( จำนวน 30 รูป / ดู 32 ครั้ง )
การแสดงวัฒธรรมพื้นบ้าน
( จำนวน 39 รูป / ดู 68 ครั้ง )
โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง
( จำนวน 46 รูป / ดู 73 ครั้ง )
รักอาชีพ รักสารพัดช่างสุโขทัย
( จำนวน 49 รูป / ดู 74 ครั้ง )
ทัศนศึกษา สนามบินหนองป่าตอ
( จำนวน 86 รูป / ดู 94 ครั้ง )
มหกรรมวิชาชีพ
( จำนวน 70 รูป / ดู 89 ครั้ง )
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
( จำนวน 22 รูป / ดู 68 ครั้ง )
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรพล เขียวอรุณ มอบเหรีญให้กับนักเรียน
( จำนวน 19 รูป / ดู 63 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( จำนวน 53 รูป / ดู 101 ครั้ง )
การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ระเบิด
( จำนวน 101 รูป / ดู 127 ครั้ง )
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
หมู่ที่ 2 ถนนสุโขทัย บ้านบางหว่าน   ตำบลยางซ้าย  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000เบอร์โทรศัพท์ 055611601