ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรพล เขียวอรุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนที่โรงเรียน
แผนที่ตำบลยางซ้าย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/02/2012
ปรับปรุง 15/02/2017
สถิติผู้เข้าชม 844808
Page Views 989535
ภาพกิจกรรม

เดินขบวนการยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
( จำนวน 14 รูป / ดู 8 ครั้ง )
กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา
( จำนวน 6 รูป / ดู 6 ครั้ง )
ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)
( จำนวน 5 รูป / ดู 8 ครั้ง )
แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ...
( จำนวน 13 รูป / ดู 73 ครั้ง )
จัดกิจกรรมเเรลลี่วิชาการประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 13 รูป / ดู 116 ครั้ง )
เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ประชาชนและผู้ปกครองในจังหวัดสุโขทัยมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
( จำนวน 27 รูป / ดู 239 ครั้ง )
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
( จำนวน 30 รูป / ดู 318 ครั้ง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสวรรค์ มอบเกียตรติบัตรให้กับนักเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
( จำนวน 38 รูป / ดู 353 ครั้ง )
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ
( จำนวน 68 รูป / ดู 440 ครั้ง )
"ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษา สังกัดอบจ.ส
( จำนวน 17 รูป / ดู 339 ครั้ง )
"สงกรานต์มหามงคล น้ำมนต์ทะเลหลวง"
( จำนวน 30 รูป / ดู 462 ครั้ง )
โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
( จำนวน 27 รูป / ดู 337 ครั้ง )