ผู้บริหาร

นายสุรพล เขียวอรุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนที่สังเขป ตำบลยางซ้าย
ผังโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/02/2012
ปรับปรุง 28/08/2014
สถิติผู้เข้าชม 304825
Page Views 359934
ภาพกิจกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
( จำนวน 132 รูป / ดู 94 ครั้ง )
อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Adobe Photoshop CS3
( จำนวน 43 รูป / ดู 47 ครั้ง )
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557
( จำนวน 35 รูป / ดู 76 ครั้ง )
ทัศนศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
( จำนวน 9 รูป / ดู 18 ครั้ง )
ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
( จำนวน 103 รูป / ดู 295 ครั้ง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบทุนการศึกษาและวุฒิบัตร
( จำนวน 45 รูป / ดู 57 ครั้ง )
วันแม่แห่งชาติ 2557
( จำนวน 76 รูป / ดู 169 ครั้ง )
กีฬาสีโรงเรียนวัดวังสวรรค์
( จำนวน 144 รูป / ดู 423 ครั้ง )
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557
( จำนวน 79 รูป / ดู 260 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน
( จำนวน 79 รูป / ดู 352 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
( จำนวน 16 รูป / ดู 88 ครั้ง )
คณะครูและนักเรียนนำขบวนรำแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดวังสวรรค์
( จำนวน 78 รูป / ดู 234 ครั้ง )
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
หมู่ที่ 2 ถนนสุโขทัย บ้านบางหว่าน   ตำบลยางซ้าย  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000เบอร์โทรศัพท์ 055611601