ผู้บริหาร

นายสุรพล เขียวอรุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนที่สังเขป ตำบลยางซ้าย
ผังโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/02/2012
ปรับปรุง 25/07/2016
สถิติผู้เข้าชม 726003
Page Views 836063
ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสวรรค์ มอบเกียตรติบัตรให้กับนักเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
( จำนวน 38 รูป / ดู 73 ครั้ง )
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ
( จำนวน 68 รูป / ดู 98 ครั้ง )
"ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษา สังกัดอบจ.ส
( จำนวน 17 รูป / ดู 154 ครั้ง )
"สงกรานต์มหามงคล น้ำมนต์ทะเลหลวง"
( จำนวน 30 รูป / ดู 218 ครั้ง )
โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
( จำนวน 27 รูป / ดู 156 ครั้ง )
ติดตามความคืบหน้า รับทราบนโยบาย การจัดกิจกรรมด้านการศึกษา
( จำนวน 7 รูป / ดู 98 ครั้ง )
มอบใบประกาศนียบัตร
( จำนวน 31 รูป / ดู 190 ครั้ง )
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
( จำนวน 9 รูป / ดู 91 ครั้ง )
โครงการเขียน Webpage
( จำนวน 28 รูป / ดู 182 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
( จำนวน 22 รูป / ดู 202 ครั้ง )
สอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาสหกรณ์การเกษตรสุโขทัย
( จำนวน 5 รูป / ดู 123 ครั้ง )
กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา
( จำนวน 25 รูป / ดู 255 ครั้ง )