ผู้บริหาร

นายสุรพล เขียวอรุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนที่สังเขป ตำบลยางซ้าย
ผังโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/02/2012
ปรับปรุง 28/10/2014
สถิติผู้เข้าชม 368892
Page Views 429477
ภาพกิจกรรม

เงินสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
( จำนวน 19 รูป / ดู 52 ครั้ง )
สัปดาห์วิชาการ 2557
( จำนวน 80 รูป / ดู 218 ครั้ง )
งานเกษียณ มุทิตาจิต แด่คุณครูผู้สร้าง
( จำนวน 30 รูป / ดู 87 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Dreamweaver CS3
( จำนวน 49 รูป / ดู 121 ครั้ง )
ครูศุภาพร ถมยา มอบเหรียญให้กับนักกีฬา
( จำนวน 20 รูป / ดู 86 ครั้ง )
โครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
( จำนวน 60 รูป / ดู 289 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2557
( จำนวน 15 รูป / ดู 78 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
( จำนวน 135 รูป / ดู 687 ครั้ง )
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
( จำนวน 132 รูป / ดู 456 ครั้ง )
อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Adobe Photoshop CS3
( จำนวน 43 รูป / ดู 186 ครั้ง )
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557
( จำนวน 35 รูป / ดู 193 ครั้ง )
ทัศนศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
( จำนวน 9 รูป / ดู 53 ครั้ง )
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
หมู่ที่ 2 ถนนสุโขทัย บ้านบางหว่าน   ตำบลยางซ้าย  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000เบอร์โทรศัพท์ 055611601