ผู้บริหาร

นายสุรพล เขียวอรุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนที่สังเขป ตำบลยางซ้าย
ผังโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/02/2012
ปรับปรุง 03/09/2015
สถิติผู้เข้าชม 518231
Page Views 608773
ภาพกิจกรรม

มุทิตาจิตศิษย์...แด่คุณครูถาวร สีขำ
( จำนวน 25 รูป / ดู 17 ครั้ง )
โครงการ "ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม น้อมนำศีล 5 สู่การปฏิบัติ"
( จำนวน 25 รูป / ดู 8 ครั้ง )
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลโรงเรียน
( จำนวน 19 รูป / ดู 46 ครั้ง )
โครงการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
( จำนวน 8 รูป / ดู 19 ครั้ง )
โครงการศิลปะประดิษฐ์
( จำนวน 18 รูป / ดู 71 ครั้ง )
โครงการสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( จำนวน 5 รูป / ดู 26 ครั้ง )
โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการโปรแกรม Flash cs3
( จำนวน 25 รูป / ดู 49 ครั้ง )
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นองสถานที่สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช)
( จำนวน 59 รูป / ดู 123 ครั้ง )
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 139 รูป / ดู 296 ครั้ง )
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียนประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 170 รูป / ดู 342 ครั้ง )
โครงการเข้าค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์์ ประจำปี 2558
( จำนวน 66 รูป / ดู 158 ครั้ง )
โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม น้อมนำศีล ๕ สู่การปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
( จำนวน 20 รูป / ดู 136 ครั้ง )
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
หมู่ที่ 2 ถนนสุโขทัย บ้านบางหว่าน   ตำบลยางซ้าย  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000เบอร์โทรศัพท์ 055611601