ผู้บริหาร

นายสุรพล เขียวอรุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนที่สังเขป ตำบลยางซ้าย
ผังโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/02/2012
ปรับปรุง 25/04/2016
สถิติผู้เข้าชม 687884
Page Views 795203
ภาพกิจกรรม

"ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษา สังกัดอบจ.ส
( จำนวน 17 รูป / ดู 85 ครั้ง )
"สงกรานต์มหามงคล น้ำมนต์ทะเลหลวง"
( จำนวน 30 รูป / ดู 109 ครั้ง )
โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
( จำนวน 27 รูป / ดู 101 ครั้ง )
ติดตามความคืบหน้า รับทราบนโยบาย การจัดกิจกรรมด้านการศึกษา
( จำนวน 7 รูป / ดู 59 ครั้ง )
มอบใบประกาศนียบัตร
( จำนวน 31 รูป / ดู 112 ครั้ง )
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
( จำนวน 9 รูป / ดู 49 ครั้ง )
โครงการเขียน Webpage
( จำนวน 28 รูป / ดู 105 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
( จำนวน 22 รูป / ดู 128 ครั้ง )
สอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาสหกรณ์การเกษตรสุโขทัย
( จำนวน 5 รูป / ดู 97 ครั้ง )
กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา
( จำนวน 25 รูป / ดู 188 ครั้ง )
จัดกิจกรรมสัปทดาห์วันครู
( จำนวน 51 รูป / ดู 423 ครั้ง )
วันเด็กแห่งชาติ สวนหลวง ร.9
( จำนวน 48 รูป / ดู 274 ครั้ง )
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
หมู่ที่ 2 ถนนสุโขทัย บ้านบางหว่าน   ตำบลยางซ้าย  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000เบอร์โทรศัพท์ 055611601