ผู้บริหาร

นายสุรพล เขียวอรุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนที่สังเขป ตำบลยางซ้าย
ผังโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/02/2012
ปรับปรุง 24/09/2015
สถิติผู้เข้าชม 542633
Page Views 636171
ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬานักเรียนสมคมฯ โรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
( จำนวน 7 รูป / ดู 52 ครั้ง )
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 46 รูป / ดู 117 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
( จำนวน 56 รูป / ดู 147 ครั้ง )
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
( จำนวน 24 รูป / ดู 113 ครั้ง )
มุทิตาจิตศิษย์...แด่คุณครูถาวร สีขำ
( จำนวน 25 รูป / ดู 117 ครั้ง )
โครงการ "ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม น้อมนำศีล 5 สู่การปฏิบัติ"
( จำนวน 25 รูป / ดู 53 ครั้ง )
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลโรงเรียน
( จำนวน 19 รูป / ดู 154 ครั้ง )
โครงการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
( จำนวน 8 รูป / ดู 45 ครั้ง )
โครงการศิลปะประดิษฐ์
( จำนวน 18 รูป / ดู 123 ครั้ง )
โครงการสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( จำนวน 5 รูป / ดู 82 ครั้ง )
โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการโปรแกรม Flash cs3
( จำนวน 25 รูป / ดู 98 ครั้ง )
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นองสถานที่สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช)
( จำนวน 59 รูป / ดู 228 ครั้ง )
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
หมู่ที่ 2 ถนนสุโขทัย บ้านบางหว่าน   ตำบลยางซ้าย  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000เบอร์โทรศัพท์ 055611601