ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรพล เขียวอรุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนที่โรงเรียน
แผนที่ตำบลยางซ้าย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/02/2012
ปรับปรุง 11/01/2017
สถิติผู้เข้าชม 826554
Page Views 966496
ภาพกิจกรรม

แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ...
( จำนวน 13 รูป / ดู 56 ครั้ง )
จัดกิจกรรมเเรลลี่วิชาการประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 13 รูป / ดู 100 ครั้ง )
เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ประชาชนและผู้ปกครองในจังหวัดสุโขทัยมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
( จำนวน 27 รูป / ดู 209 ครั้ง )
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
( จำนวน 30 รูป / ดู 277 ครั้ง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสวรรค์ มอบเกียตรติบัตรให้กับนักเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
( จำนวน 38 รูป / ดู 313 ครั้ง )
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ
( จำนวน 68 รูป / ดู 388 ครั้ง )
"ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษา สังกัดอบจ.ส
( จำนวน 17 รูป / ดู 315 ครั้ง )
"สงกรานต์มหามงคล น้ำมนต์ทะเลหลวง"
( จำนวน 30 รูป / ดู 423 ครั้ง )
โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
( จำนวน 27 รูป / ดู 312 ครั้ง )
ติดตามความคืบหน้า รับทราบนโยบาย การจัดกิจกรรมด้านการศึกษา
( จำนวน 7 รูป / ดู 176 ครั้ง )
มอบใบประกาศนียบัตร
( จำนวน 31 รูป / ดู 350 ครั้ง )
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
( จำนวน 9 รูป / ดู 168 ครั้ง )