ผู้บริหาร

นายสุรพล เขียวอรุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนที่สังเขป ตำบลยางซ้าย
ผังโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/02/2012
ปรับปรุง 21/11/2015
สถิติผู้เข้าชม 565723
Page Views 662284
ภาพกิจกรรม

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
( จำนวน 7 รูป / ดู 24 ครั้ง )
โครงการหยุดยุงร้ายด้วยมือเรา โดย 5 ป 1 ข
( จำนวน 18 รูป / ดู 18 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬา อปท.ครั้งที่ 33
( จำนวน 25 รูป / ดู 19 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
( จำนวน 28 รูป / ดู 25 ครั้ง )
อบรมมัคคุเทศก์มรดกโลกทางวัฒนธรรม โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 17 รูป / ดู 34 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬานักเรียนสมคมฯ โรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
( จำนวน 7 รูป / ดู 111 ครั้ง )
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 46 รูป / ดู 255 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
( จำนวน 56 รูป / ดู 243 ครั้ง )
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
( จำนวน 24 รูป / ดู 158 ครั้ง )
มุทิตาจิตศิษย์...แด่คุณครูถาวร สีขำ
( จำนวน 25 รูป / ดู 177 ครั้ง )
โครงการ "ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม น้อมนำศีล 5 สู่การปฏิบัติ"
( จำนวน 25 รูป / ดู 115 ครั้ง )
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลโรงเรียน
( จำนวน 19 รูป / ดู 198 ครั้ง )
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
หมู่ที่ 2 ถนนสุโขทัย บ้านบางหว่าน   ตำบลยางซ้าย  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000เบอร์โทรศัพท์ 055611601